Brug af personoplysninger

I forbindelse med behandlinger foretaget i klinikken Farum Zoneterapi & Velvære, indsamles der personoplysning.
Personoplysning anvendes alene til identifikation af klient.
Helbredsoplysninger indhentes for, at behandlingsplan kan udarbejdes sådan, at den bedst mulige behandling kan gennemføres for klient.
Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, tlf.nr., cpr.nr, e-mailadresse, køn, alder, interesser og kendskab til forskellige emner.

Beskyttelse af personoplysninger
Klinikken passer godt på klienters personoplysninger og de afgives aldrig til tredjepart, med mindre klient selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og klinikken indsamler aldrig personoplysninger, uden at klient selv har givet klinikken disse oplysninger ved registrering.
Klinikken er forpligtet til at føre journal over enhver klient / behandling.
Såfremt klient ikke ønsker at underskrive samtykkeerklæring eller trækker samtykket tilbage, da kan behandling ikke iværksættes eller fortsættes.
Ifølge persondataloven skal personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Personlige oplysninger (journal og samtykke erklæring) gemmes i papirform i aflåst skab.
Indberetninger til sygeforsikringen ”danmark” og andre sundhedsforsikringer sker på pc med begrænset adgang (kode), som er placeret i kontrollerede faciliteter.
Sikkerhedsforanstaltningerne kontrolleres løbende under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Jeg kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre, uberettiget, tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.
Såfremt der sker væsentligt brud på personsikkerheden, iværksættes sikkerhedsforanstaltning straks (indenfor 24-48 timer).

Klienter / kunder, samt Datatilsynet underrettes senest 72 timer efter klinikken er blevet bekendt med et eventuelt sikkerhedsbrud.
Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til afsluttes, eller på anmodning fra klient, dog senest 5 år efter sidste kontakt. Papirjournaler makuleres, elektroniske journaler slettes fra pc, samt databehandlers database.

Indsigt og indsigelser
Hvis klient ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om pågældende, kan der rettes henvendelse på susanne@farumzoneterapi.dk eller telefon 52 89 89 99.
Er der registreret forkerte data, eller har klient indsigelser, kan der rettes henvendelse samme sted. Klienter har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om pågældende, og klient kan gøre indsigelse mod en registrering, i henhold til reglerne i Databeskyttelsesforordningen.

Evt. klage over databehandling hos Farum Zoneterapi & Velvære kan indgives skriftligt til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 Kbh. K.